Cuộc thi
Tìm Kiếm Tài Năng Diễn Thuyết

 

Brainstorm

  • 2 Vòng thi:
    • Vòng 1: Thi trực tuyến qua ứng dụng zoom
    • Vòng 2: Thi trực tiếp với sân khấu lớn
  • Vé ghi danh tham dự cuộc thi: 268.000đ/thí sinh
  •  
0395519319