WORKSHOP

Content

Content

PERFORMANCE-BASED

Những gì người học “LÀM ĐƯỢC” sau chương trình luôn là ưu tiên.

LEARNING SCIENCE-BASED

Phương pháp đào tạo dựa trên khoa học về cách một người học tập để tối đa hóa khả năng tiếp thu của học viên.

WALK THE TALK

Điều mà Đào Tấn Thành đang LÀM và HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN LÀM tại khóa học là một.

Content

Content.

0395519319